سامانه استخدام ایران|تقويم استخداميتقويم استخدامي
عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام قضات شوراهای حل اختلاف سال 96 1396-02-24 1396-03-01 1396-04-28 1396-04-30
استخدام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران 1396-02-23 1396-03-10
استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1396-02-02 1396-03-25
دعوت به همکاری بانک تجارت 1396-01-26 1396-02-03 1396-03-02 1396-03-05

تقويم استخدام زمان شروع استخدام زمان برگزاري آژمون زمان توزيع کارت ورود به آزمون زمان آزمون استخدام