سامانه استخدام ایران|تقويم استخداميتقويم استخدامي
عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام در شرکت هواپیمایی کاسپین 1395-11-04 1395-11-20
استخدام شرکت مخابرات ایران 1395-10-30 1395-11-06
استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) 1395-10-13 1395-11-20
استخدام دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران 1395-08-22 1395-10-09 1395-11-15

تقويم استخدام زمان شروع استخدام زمان برگزاري آژمون زمان توزيع کارت ورود به آزمون زمان آزمون استخدام